DREPT SOCIETAR ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Echipa AFP oferă consultanță juridică în ceea ce privește înființareapersoanelor juridice și îndeplinirea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului, precum şi la autorizarea funcționării acestora.

În acest scop, practica AFP acoperăredactarea documentelor societare (e.g. acte constitutive, hotărâri ale adunării generale a asociaților), precum și apactelor societareîntre asociați pentru a evita potențiale abuzuri de majoritate sau minoritate,dar și pentru asigurarea gestiunii evenimentelor de impas.

Echipa AFP asigură reprezentarea cliențilorîntr-o varietate de acțiuni de drept societar și guvernanță corporativă, incluzând acțiuni în anularea deciziei adunării generale a acționarilor, opoziții împotriva deciziilor acționarilor sau cereri de suspendare a executării deciziei adunării generale.